Zdroje

[1] ROVENSKÁ, Daniela a Yvona HOFÍRKOVÁ. Tkáňové soli. Brno: Lékárna Zelený Anděl, 2017. Informace z letáčku. Všechny údaje v citaci (kromě názvu) jsou odhadované.

[2] KELLENBERGER, Richard, Christine KELLENBERGER a FriedrichKOPSCHE. Minerální soli Dr. Schüsslera: brána k tělesnému a duševnímu zdraví. Přeložil Miroslav HUBÁČEK. Olomouc: Fontána, 2018. ISBN 978-80-7336-915-6.

[3] File:Wilhelm Heinrich Schüßler portrait.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. San Francisco: Wikimedia Foundation, 2004, 17.5. 2012 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Heinrich_Sch%C3%BC%C3%9Fler_portrait.jpg?uselang=cs